Smluvní podmínky

 • Při objednávce zboží v ceně nad 3000 Kč expediční poptlatky neúčtujeme = DOPRAVA ZDARMA
 • Jinak je doprava 180 Kč pomocí Top Trans.
 • Možnost osobního vyzvednutí na prodejně v Praze 6 - zdarma.
 • Na prodejně možnost úhrady platební kartou Visa Master, Maestro, JCB card (+2% ceny)
 • Pokud je zboží na skladech v ČR, je obvykle do dvou PRACOVNÍCH dnů u Vás doma

Protože jsme autorizovaní prodejci zaručující záruční i pozáruční servis, vyřizujeme reklamace bez problémů.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA SPLÁTKY U SPOLEČNOSTI ESSOX s.r.o.

Podmínky ke stažení v PDF zde a nebo na této stránce.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.namir.cz (dále jen "e-shop") se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.

V případě, že smluvní stranou je kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případě, že smluvní stranou není kupující - spotřebitel, ale kupující - nespotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Článek I.
Provozovatel e-shopu

Adresa prodejny: Fakturační adresa:
Jaromír David – NAMIR Jaromír David - NAMIR
Kladenská 278/61 Na dlouhém lánu 18
162 00, Praha 6 162 00, Praha 6

IČ: 71419080
DIČ: CZ7804300053

Telefon: 233 311 660
www.namir.cz

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 18:00


Bankovní účet
51-2568020257/0100


Objednávky a dotazy na:
david.jaromir@volny.cz
(dále jen "provozovatel")

Článek II.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva:
Spotřebitelskými smlouvami jsou v souladu s § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupující – Spotřebitel:
Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodavatel/ Prodávající/ Provozovatel:
Dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodá spotřebiteli výrobky.

Kupující – nespotřebitel (podnikatel/firma)
Kupujícím se v tomto případě rozumí podnikatel či firma, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
– objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Internetový obchod
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Smlouva uzavírána prostřednictvím internetu
Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

Článek III.
Ceny a zboží

Provozovatel je plátcem DPH.

Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Na zboží nabízené v e-shopu je poskytována plná záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.

Expediční náklady
Při objednávce zboží v ceně nad 3000 Kč expediční poplatky neúčtujeme! Při objednávce zboží v nižší ceně účtujeme expediční poplatky zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Další poplatky (např. balné) neúčtujeme. V případě, že se jedná o zboží ve slevě, případě v akci, bude na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn jak u výběru zboží, tak i u vystavování objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o těžko prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- kč v případě, že není skladem.

Článek IV.
Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka
– platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Cena dopravy dobírkou je 180,- kč. Při nákupu nad 3000,- kč je doprava zdarma, pokud není uvedeno jinak. Tato forma platby je limitována částkou 50.000,- kč. V případě vyšší částky je nutno dohodnout individuální postup.

Bezhotovostní převod
– zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele e-shopu na výše uvedené č. účtu, kde variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací, adresu uvedenou v objednávce. Cena při bankovním převodu je 180,- Kč. Při nákupu nad 3000,- kč je doprava zdarma, pokud není uvedeno jinak.

Hotovost
- platba při osobním převzetí zboží ve výše uvedené provozovně, bez dopravních nákladů.

K přepravě používáme kurýrní služby Toptrans.

Firma Namir rozváží velké stroje vlastním nakladním autem. Platí u zahradních traktorů, velkých fréz a podobně. Předem je nutný telefonický kontakt.

Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku. Příspěvek na likvidaci výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005 musí být uveden odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci historických elektrozařízení. To platí za podmínky, že výrobce uvádí tento poplatek odděleně. Více informací naleznete na https://www.elektrowin.cz/.

Rezervace zboží
E-shop dává možnost spotřebiteli si zboží nezávazně zamluvit na dobu 24 hodin. Zamluvit je možné pouze zboží skladem. Před zamluvením zboží je nutné si ověřit, zda je zboží skutečně skladem a to nejlépe telefonicky. V případě zájmu jiného zákazníka o stejný typ zboží, bude osoba která si výrobek zamluví telefonicky kontaktována. V případě, že daná osoba nebude dostupná nárok na toto zboží zaniká.

Článek V.
Uzavření smlouvy

Objednání zboží
Objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dodavatele s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi. V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost. Objednávku kupující vyhotoví nejméně ve 2 krocích, kdy v každém kroku je možné vrátit se k předešlému kroku a opravit případné chyby v počtech a zbožích, případně potřebných údajů.

Náležitosti objednávky
V objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. Objednávka musí být výlučně v českém jazyce.

Zrušení objednávky
Spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí dodavatel tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.

Článek VI.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, či od její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě takové skutečnosti je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Článek VII.
Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-5 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení
Spotřebitel má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna spotřebitelem před odesláním zboží. Zboží je možné doručit pouze po území ČR.

Toptrans
Většinou zasíláme zásilky touto službou.
Obchodní podmínky Toptrans najdete na tomto odkazu.

ZÁKAZNÍK JE POVINEN SI OVĚŘIT POŠKOZENÍ DOPRAVOU DODANÉHO ZBOŽÍ IHNED PŘI JEHO PŘEVZETÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

PPL
Pokud zasíláme službou PPL, je o tom zákazník informován předem, většinou zasíláme službou Toptrans.
Obchodní podmínky PPL najdete na tomto odkazu.

Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Dopravu na Slovensko zajišťujeme sloužbou Toptrans.

Článek VIII.
Informace o produktech

Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu, informujte nás prosím e-mailem. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.

Článek IX.
Odpovědnost za vady

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

Článek X.
Reklamační řád

Záruční práva
Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.

Záruční doba všem kupujícím – nespotřebitelům (tj. osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem) není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Rozpor s kupní smlouvou:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím - spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 •  
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 •  
 • náhradním dodáním zboží
 •  
 • odstoupením od smlouvy
 •  

Nejprve může kupující - spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu kupujícího - spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Článek XI.
Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce

1. Příkazce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.

 • a) Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
 • b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

2. Škoda představuje:

 • a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má příkazce nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud zasílatel s prodejem souhlasí,
 • b) v případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.

3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně u zasílatele, a to v místně příslušném depu zasílatele, kde příkazce objednal přepravu zásilky, jejíž přepravy se reklamace týká.

4. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky POUZE při doručení PPL, pro Toptrans platí podmínky - vizte článek VII - Dodání zboží. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení.

5. Příkazce je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky zasílateli bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

6. V obou případech (podle odst. 4 a 5 tohoto článku obchodních podmínek) má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

7. Pokud příkazce nesplní včas své povinnosti dle odst. 4 až 6 tohoto článku obchodních podmínek, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody.

8. U poškozených zásilek je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele.

9. Příkazce je povinen zajistit vydání poškozené zásilky zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a že škodu v plném rozsahu uhradí; tato povinnost se uplatní pouze v případě, že náhrada škody odpovídá hodnotě zásilky.

10. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasílatele uplatnit pouze příkazce.

11. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, její povaze a rozsahu a o výši skutečné škody ve lhůtě stanovené v odst. 10 tohoto článku obchodních podmínek. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje zápisem o škodě. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou, za kterou byly předměty a/nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny. Škodní nárok se vůči zasílateli uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod řešených (v ekonomicky zdůvodněných případech) opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH.

12. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí zásilky k přepravě.

13. V případě poškození starší věci (např. elektronika, výpočetní technika apod.) nebo použité či opotřebené věci, která je obsahem poškozené zásilky, se skutečná hodnota věci v době přepravy odvíjí od stáří poškozené věci a jejího opotřebení. Výše náhrady škody bude vypočítána z hodnoty věci v okamžiku těsně předcházejícímu vzniku škody s přihlédnutím ke stáří, opotřebovanosti a amortizaci věci podle příslušných koeficientů pojišťovny zasílatele; zasílatel neodpovídá za škodu přesahující takto zjištěnou částku.

14. Zasílatel je oprávněn vyzvat příkazce k doplnění reklamace. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Zasílatel je povinen „úplnou“ reklamaci (obsahující zápis o škodě, vyčíslení skutečné škody, případně znalecký posudek a doklad o eventuálním prodeji reklamovaného zboží) vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena a sdělit příkazci své stanovisko.

15. Jsou–li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než zasílatel takové podklady získá.

16. Vlastní úhrada řádně uplatněné a zasílatelem uznané reklamace se uskuteční nejdříve do 20 pracovních dnů ode dne uznání reklamace zasílatelem. Nárok na náhradu škody není příkazce oprávněn započítat proti nároku zasílatele na zaplacení ceny zasílatelských služeb před uplynutím lhůty dle předchozí věty nebo pravomocným přiznáním nároku na náhradu škody soudem.

17. V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část, je nalezena kdykoliv během reklamačního řízení, považuje se nárok příkazce na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy příkazce získá možnost se zásilkou nakládat; byla-li zásilka nalezena příkazcem nebo příjemcem, je o této skutečnosti příkazce povinen zasílatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením zásilky příkazci škoda, nebo její část, zasílatelem uhrazena v penězích, je příkazce povinen tuto částku zasílateli vrátit, případně po dohodě se zasílatelem obsah zásilky vydat.

18. V případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou příkazce i zasílatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi příkazcem a zasílatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je zasílatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se příkazce, příjemce nebo zásilky.

---------------------------------------------

Článek 12

Právo odstoupit u zboží objednávaného po internetu nebo e-mailem

 

1.        U zboží objednávaného po internetu nebo e-mailem má kupující právo bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2.        Toto ustanovení se netýká kupujících, kteří si objednávají zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Toto ustanovení se týká pouze spotřebitelů.

3.        Pro vrácení peněz v důsledku odstoupení od smlouvy je podmínkou řádné odstoupení. V tomto případě nepostačí pouze vrátit zboží na provozovnu, ale je třeba písemně odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být určité, tj. zejména musí být označena osoba, která od smlouvy odstupuje, musí být adresováno prodávajícímu, musí být specifikováno zboží a kupní smlouva, na základě které zboží bylo koupeno, a musí být výslovně uvedeno, že kupující odstupuje od této kupní smlouvy. Z odstoupení musí být patrné, že kupující odstupuje od kupní smlouvy ve smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku, tj. nikoliv z důvodu vady zboží, ale z důvodu, že na to kupující má právo přímo ze zákona. Ve věci je podstatné, že ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží musí odstoupení být doručeno prodávajícímu. Nestačí tedy v poslední den 14-ti denní lhůty odeslat zboží prodávajícímu, ale zásilka s odstoupením musí být v této lhůtě prodávajícímu doručena.

4.        Pokud kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu shora uvedeného, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V takovém případě je jednak dodavatel oprávněn naúčtovat kupujícímu nové zabalení zboží, pokud se zboží nevrátilo tak, že je možné ho dát rovnou do prodeje. Dále, v případě použití zboží ze strany kupujícího je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu tak, aby mohlo být zboží znovu prodáno jako neopotřebené. V této souvislosti upozorňujeme, že tyto náklady mohou v odůvodněných případech dosáhnout i výše kupní ceny zboží. V případě poškození zboží nebudou peníze vraceny s ohledem na § 3 občanského zákoníku.

5.        Právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje mj. na dodávku zboží, které je upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze opotřebení nebo zastarání. U takového zboží není možno bezdůvodně od kupní smlouvy odstoupit.

6.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle shora uvedeného je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Výslovně upozorňujeme, že na tyto částky budou započteny náklady spojené s uvedením zboží do předchozího stavu, náklady na znovu zabalení zboží a případné náklady spojené s přepravou zboží.

7.        Za účelem splnění informační povinnosti dle § 53 občanského zákoníku uvádí prodávající toto:

a.       prodávajícím je p. Jaromír David – Namir, IČ: 71419080, místem podnikání Na dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha 6 - Vokovice, zapsán v živnostenském rejstříku, tel.č.+420 233 311 660, e-mail: info@namir.cz

b.      činnost prodávajícího nepodléhá režimu povolování;

c.       předmětem podnikání je zejména prodej zahradnické techniky a elektronářadí;

d.      cena je uvedena na internetových stránkách a zahrnuje DPH;

e.       náklady na dodání zboží činí 180,-Kč. Při nákupu nad 3000,-Kč náklady na dodání zboží činí 0,- Kč (není-li u zboží uvedeno jinak).

f.       způsob platby a dodání je uveden na internetových stránkách a ve všeobecných obchodních podmínkách;

g.      náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou;

h.      nabídka, resp. cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou budou uvedeny na internetových stránkách;

i.        záruka činí 24 měsíců, pokud není sjednáno nebo uvedeno jinak.

-----------------------------------------

Článek XIII.
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Článek XIV.
Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 27.12.2007 a nahrazují dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

V Praze dne 21.3.2010.

STÁNKY JSOU NYNÍ V REKONSTRUKCI. BOHUŽEL NEJSME SCHOPNI VYKRÝT VAŠE OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

-----------------------------------------------------------------------

STÁNKY JSOU NYNÍ V REKONSTRUKCI. BOHUŽEL NEJSME SCHOPNI VYKRÝT VAŠE OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

STÁNKY JSOU NYNÍ V REKONSTRUKCI. BOHUŽEL NEJSME SCHOPNI VYKRÝT VAŠE OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

Na aktualizaci produktů a cen se pracuje. Prosíme o strpení.

Děkujeme za pochopení

| Sněhové frézy | Zahradní traktory | Štípače na dřevo | Sněhové frézy | Sněhové frézy diskuse | Traktory, štípače, frézy |Květiny, kytice |
výměna: powerkiting|zahradní traktory | Leták| SEO marketing | admin